Ernes - oprogramowanie,strony internetowe Brzeg,Wrocław,Opole,Warszawa

,,Romano Kher" (Cygański Dom) w Radomiu

,,Romano Kher" (Cygański Dom) w Radomiu

,,Romano Kher" (Cygański Dom) w Radomiu

Dodaj swój komentarz »


Spis katalogów,Lista katalogów,Baza katalogów,Multikod katalog
promocja strony
Kobiety romskie, a praca
W niektórych szczepach romskich kilka się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10 lat w podejściu kobiet romskich do pracy i zawodów innych niż zostały dotąd praktykowane. Realizowane są kody, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego typu przedsięwzięć jest skutkiem chęci zapobiegania marginalizacji i wykluczania z życia społecznego kobiet romskich, ale nie tylko. Funkcjonowania w ramach projektu mają na celu aktywizację ludzi wykluczonych zupełnie z czynnego życia zawodowego w Polsce. Do dnia dzisiejszego zostało zrealizowanych kilka projektów ogólnopolskich, jak również takich o zasięgu tylko regionalnym. Schematy są kierowane do kobiet romskich, otwartych na propozycje zawodowe, które są gotowe na przyjęcie proponowanego im w ramach danego projektu wsparcia, które wyraziły chęć zmiany swojego życia poprzez rozpoczęcie edukacji, bądź jej kontynuowanie albo podniesienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. W ramach działań projektów oferowane są między innymi szkolenia, które mają na celu nie tylko podwyższanie umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim przełamanie bariery psychicznej w trakcie starania się o podjęcie w większości wypadków pierwszej pracy zarobkowej. Kobiety biorące udział w realizacji poszczególnych projektów będą miały szansę również na odbycie praktyk i staży dzięki, którym pozyskają niezbędne umiejętności praktyczne, co zaowocuje zwiększeniem konkurencyjności na bardzo niełatwym rynku pracy, a później zatrudnieniem przez pracodawcę na dłuższy okres co jest końcowym zadaniem takiego kursy. Pomimo, że projekty tego typu są realizowane praktycznie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy mając możliwość zatrudnienia Romów albo ludzi pochodzenia romskiego, nie robią tego częstokroć wyłącznie i tylko ze względu na panujące w społeczeństwie polskim stereotypy, które jedynie w negatywnym świetle ukazują romskie kobiety. Nagminne wręcz są sytuacje, kiedy to pracodawcy bardzo niechętnie umożliwiają kobietom romskim realizację stażu na okres 6 miesięcy, a po upływie tego czasu przyjmują je do pracy na legalnej zasadzie z umową i przekonują się sami, że kilka w tej kwestii się zmieniło. Romowie, bo nie tylko kobiety romskie wolą pracować, najczęściej mają do tego kwalifikacje, ale podstawową przeszkodą jest dla nich w większości wypadków kolor skóry, metodę w jaki się ubierają, co jest dla nich naturalne, ale jednak przyciąga negatywnie uwagę polskiego społeczeństwa, które się kieruje jedynie stereotypowym sposobem myślenia. W ten metodę [url=http://www. romologica.

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii: